Wat moet je weten als je de robot gebruikt

Wat moet je weten als je de robot gebruikt.

Hulp nodig?

Voor informatie over het gebruik en andere vragen ga naar vraag & antwoord of naar: support.noisolation.com.

Alle communicatie en assistentie met betrekking tot het gebruik en de bediening van de robot vindt plaats tussen de gebruiker en No Isolation. Indien de robot defecten vertoont gedurende de bruikleenperiode kunnen de ouders contact opnemen met de klantenservice van No Isolation.

Stichting Kind en Ziekenhuis is het eerste aanspreekpunt voor de ouders omtrent het uitlenen van de robots, de wachtlijst en het terugsturen van geleende robots. Neem contact op via robot@kindenziekenhuis.nl.

Indien een kind in aanmerking komt voor een AV1 robot is het goed om met het onderstaande rekening te houden.

Over de robot
Leen-een-robot-scholen-1024x601

Gebruik op school.

Het is belangrijk dat het kind, de ouders en de docent afspraken maken over:

  • Hoe en wanneer de robot ingezet wordt
  • Wie verantwoordelijk is voor de robot op school
  • Wie verantwoordelijk is voor de robot buiten school

Bovengenoemde verantwoordelijkheid bestaat uit twee taken:

  1. Opladen aan het eind van de dag en/of na gebruik
  2. Gereedmaken wanneer nodig

Het is belangrijk dat de docent en kinderen in de klas begrijpen wat de robot kan en de signalen van de robot goed kunnen interpreteren:

Gebruik thuis.

Het kind bedient de robot op afstand. Het is belangrijk dat met het kind afspraken worden gemaakt hoe en wanneer hij de robot gebruikt. De robot kan ook thuisblijven als het kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt. Het is dan belangrijk dat er ook binnen het gezin afspraken worden gemaakt over wie er wanneer verantwoordelijk is voor de robot thuis en buitenshuis.

Het is belangrijk dat de docent en kinderen in de klas begrijpen wat de robot kan en de signalen van de robot goed kunnen interpreteren:

Lees hoe de robot werkt
Lees de handleiding

Gebruik AV1 thuis

Als de uitleenperiode afgelopen is.

De robot dient na afloop van de uitleentermijn te worden teruggestuurd naar Kind en Ziekenhuis. Kind en Ziekenhuis zorgt voor het retourformulier, inclusief verzendkosten.

We vinden het leuk om te weten hoe je de AV1 robot ervaart. We vragen je daarom 3 keer een korte vragenlijst in te vullen. Een keer aan het begin, een keer middenin en een laatste keer na afloop van de uitleenperiode.

filed under: