Hoe kom je in aanmerking voor een robot

Hoe kom je in aanmerking voor de robot.

Wie kan een AV1 robot lenen?

De AV1 robot lenen we gratis uit aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 – 18 jaar met een ziekte of aandoening. Kinderen en jongeren die door ziekte, aandoening en/of handicap langer afwezig zijn van school en andere sociale activiteiten. Met kinderen met een ziekte of aandoening bedoelen wij: kinderen die chronische ziekte en/of aandoening hebben, een handicap of voor een korte tijd door een ongeval, operatie of andere reden gedeeltelijk of helemaal niet naar school kunnen.

Over de robot
Wie kan de robot lenen

Uitleenperiode

De uitleentermijn is 3 tot 6 maanden. De gewenste leentermijn wordt gedefinieerd in het aanvraagformulier. De uitleentermijn kan niet verder gaan dan juli 2022.

We vinden het leuk om te weten hoe je de AV1 robot ervaart. We vragen je daarom 3 keer een korte vragenlijst in te vullen. Een keer aan het begin, een keer middenin en een laatste keer na afloop van de uitleenperiode.

De robot dient na afloop van de uitleentermijn te worden teruggestuurd naar Kind en Ziekenhuis. Kind en Ziekenhuis zorgt voor het retourformulier, inclusief verzendkosten.

Toewijzing en levering

Alle aanvragers ontvangen schriftelijk per email antwoord op de aanvraag. Stichting Kind en Ziekenhuis behandelt de aanvragen en bepaalt wie in aanmerking komt voor een robot. Indien je in aanmerking komt voor het lenen van een AV1 robot zal Kind & Ziekenhuis je hiervan op de hoogte stellen en een bruikleenovereenkomst sturen. Na ondertekening van de bruikleenovereenkomst verzendt Kind & Ziekenhuis de robot naar het huisadres aangetekend en verzekerd per pakketpost. Als er meer aanvragen zijn dan robots, beheert Kind & Ziekenhuis een wachtlijst en informeert de aanvrager wanneer er een robot beschikbaar komt.

Over de robot

Scholen

Zorgprofessionals

Ouders

Gebruik

Voor informatie over het gebruik en andere vragen kan je kijken onder vraag & antwoord of contact met ons opnemen via het contactformulier. Alle communicatie en assistentie met betrekking tot het gebruik en de bediening van de robot vindt plaats tussen de gebruiker en No Isolation. Indien de robot defecten vertoont gedurende de bruikleenperiode kunnen de ouders contact opnemen met de klantenservice van No Isolation. Kind & Ziekenhuis is het eerste aanspreekpunt voor de ouders omtrent het uitlenen van de robots, de wachtlijst en het terugsturen van geleende robots. Technische defecten en/of ongevallen die om reparatie of vervanging van de robot vragen worden door No Isolation gedekt. Reparatie en vervanging door ongeval vallen binnen de garantie. Verlies valt niet binnen de garantie van No Isolation.

Onderzoek en communicatie

Kind & Ziekenhuis en No Isolation willen samen met een universiteit/ziekenhuis onderzoek doen naar de effecten van de robots op het sociale leven van langdurige zieke kinderen en hun omgeving (familie, vrienden, school). In de bruikleenovereenkomst kun je aangeven of je bereid bent om hieraan mee te werken.

Kind & Ziekenhuis en No Isolation willen graag aan een groter publiek (via media) laten zien wat het effect van de robot is op het sociale leven van een langdurig ziek kind en zijn/haar omgeving (familie, vrienden, school). In de bruikleenovereenkomst kun je aangeven of je, je kind en eventueel je omgeving bereid is om hieraan mee te werken.

filed under: