Leen de robot zorgprofessionals

Zorgprofessionals.

Als een kind de lessen niet zelf kan bijwonen, neemt een AV1 zijn of haar plaats in. De AV1 is een robot die aanwezigheid op afstand mogelijk maakt. Zo kunnen kinderen en jongeren met een ziekte of aandoening met behulp van een app op hun telefoon of tablet toch de lessen volgen. Kom alles te weten over de gratis AV1 robot uitleen, de onderzoeken die er zijn gedaan en de ervaringen van gebruikers.

Ziekte of aandoening.

De AV1 robot is gemaakt om kinderen met een ziekte of aandoening toch te laten deelnemen aan de activiteiten op school, op hun eigen voorwaarden. Als zorgprofessional kan je ouders en kinderen attenderen op onze gratis AV1 robot uitleen. De AV1 robot kan goed ingezet worden bij lange ziekenhuisopnames om school te volgen en in contact te blijven met vrienden en familie.

Stichting Kind en Ziekenhuis deed onderzoek naar de invloed van de AV1 robot op het sociaal welbevinden van kinderen met een ziekte of aandoening. Uit dit onderzoek blijkt dat de AV1 robot contact met leeftijdsgenoten mogelijk maakt en hierdoor eenzaamheid bij zieke kinderen verminderd. Kinderen voelen zich verbonden met de klas en hebben hierdoor het gevoel dat ze er bij horen en geaccepteerd worden. Download het rapport.

Leen een robot zorgprofessionals
Over de robot

Alsof ze zelf aanwezig zijn.

Dankzij de AV1 kunnen kinderen met een ziekte of aandoening hun klasgenoten zien, horen en met hen praten alsof ze zelf op school aanwezig zijn. Een beveiligde app op hun telefoon of tablet maakt dat mogelijk. Als het kind een vraag wil beantwoorden, kan het zijn hand opsteken door op een knop te drukken in de app. Er gaat dan een wit lampje knipperen op het hoofd van de robot. De AV1 kan ook in de fluisterstand worden gezet. Alleen de kinderen die vlakbij zitten kunnen hem dan nog horen. Als het kind zich niet goed genoeg voelt om actief deel te nemen aan de lessen, kan het duidelijk maken dat het alleen passief wil luisteren. Er knippert dan een blauw lampje op het hoofd van de robot.

Meer weten?

Heb je vragen over de AV1 robot en het kunnen adviseren hierover als professional? Neem dan contact op met de helpdesk van Kind en Ziekenhuis via ons contactformulier of mail direct naar robot@kindenziekenhuis.nl. We helpen graag en bieden informatie.

Wij hebben ook ruimte voor zorgprofessionals beschikbaar op onze nieuwsblog of in onze digitale nieuwsbrief. Je kan relevante onderwerpen onder de aandacht brengen, zoals nieuwe ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek (Kind en Ziekenhuis behoudt zich het recht voor te selecteren).

Over de robot
filed under: