Leen de robot ouders

Als een kind de lessen niet zelf kan bijwonen, neemt een AV1 zijn of haar plaats in. De AV1 is een robot die aanwezigheid op afstand mogelijk maakt. Zo kunnen kinderen en jongeren met een ziekte of aandoening met behulp van een app op hun telefoon of tablet toch de lessen volgen.

Langdurige ziekte of handicap.

Als je een handicap, aandoening, langdurige of chronische ziekte hebt, heeft dat een grote invloed op je dagelijkse leven. Je kunt niet naar school en je kunt je vrienden daar niet ontmoeten. Deze vorm van isolatie is vaak net zo ingrijpend als de ziekte zelf. De AV1 is gemaakt om kinderen toch te laten deelnemen aan de activiteiten op school, op hun eigen voorwaarden. Een kind dat de AV1 gebruikt kan zelf beslissen wanneer het de verbinding tot stand brengt of weer verbreekt, gewoon door op een knop te drukken in de app.

De AV1 robot zit in plaats van het kind in het klaslokaal. Het kind kan meedoen aan de les door te luisteren, te kijken naar de leraar, vragen te stellen en mee te doen met de groep. Het kind bedient de AV1 robot door middel van een telefoon of tablet.

Leen een robot scholen
Leen een robot zorgprofessionals

Meer weten?

Is jouw kind ziek of heeft jouw kind een aandoening waardoor het langere periode(n) niet naar school kan? En heb je behoefte aan advies of informatie over de gratis AV1 robot uitleen? Neem dan contact op met de helpdesk van Kind & Ziekenhuis via robot@kindenziekenhuis.nl. We helpen graag.

filed under: